Informacje o umowach

INFORMACJA PRAWNA

 

- wymagana w elektronicznym ruchu biznesowym oraz umowach zawieranych na odległość, zgodnie z art. 246a § 3 niemieckiej ustawy EGBGB, a ponadto odpowiadająca wymogom przewidzianym w art. 12 polskiej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Niniejsza informacja prawna nie stanowi warunków umowy. Warunkami umowy w tym sensie są nasze Ogólne Warunki (Regulamin).

 

1. Zawarcie umowy

 

Informacje podawane na naszej stronie internetowej, w tym również dotyczące ceny towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert lub zawarcia umowy.

 

Na stronie internetowej, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” umieszczonego na podstronie dotyczącej konkretnego towaru, możecie Państwo wybrać go do późniejszego zamówienia. Przed złożeniem zamówienia musicie Państwo jednak się zalogować.

 

Po naciśnięciu przycisku „do kasy” należy podać dane niezbędne do przetworzenia zamówienia. Wszystkie istotne postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej, tj. nazwa sprzedawanego towaru, jego cena, warunki płatności, dostawy i koszty dostawy, wyświetlane są na stronie internetowej przed potwierdzeniem przez Państwa złożenia zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub „kup teraz” lub „potwierdź ofertę” składają Państwo prawnie wiążącą ofertę do zawarcia z nami umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku. Przed naciśnięciem tych przycisków, powinniście Państwo zweryfikować, czy przedstawiane dane odpowiadają oczekiwanym przez Państwa towarom, ich cechom i właściwościom, ilości, a także warunkom transakcji. Ponadto, należy zaakceptować nasz regulamin zaznaczając odpowiednie pole. Akceptacja regulaminu oznacza, iż będzie on stanowić integralny składnik zawieranej między nami umowy.

 

Wpływ Państwa zamówienia potwierdzimy Państwu niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany nam adres poczty elektroniczny. Potwierdzenie to generowane jest automatycznie i nie stanowi żadnego wiążącego nas potwierdzenia przyjęcia lub akceptacji Państwa zamówienia, a wyłącznie informację o jego dotarciu do nas. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez złożenie przez Państwa zamówienia z jednej strony, z naszej natomiast poprzez przesłanie Państwu odrębnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub poprzez wysyłkę towaru.

 

Na przyjęcie Państwa zamówienia zastrzegamy sobie termin 5 dni od dnia jego przesłania. Zaakceptowanie przez nas zamówienia może przejawiać się poprzez dokonanie jednej z niżej podanych czynności:

 

- przesłanie Państwu potwierdzenia przyjęcia zamówienia na piśmie lub w innej formie tekstowej (fax lub e-mail), przy czym dojście potwierdzenie zamówienia do Państwa stanowi warunek przyjęcia zamówienia.

  

lub

 

- dostarczenie Państwu wszystkich zamówionych towarów, przy czym dojście towaru do Państwa stanowi warunek przyjęcia zamówienia.

 

lub

 

- wezwanie Państwa do uiszczenia ceny zamówionego towaru.

 

Wobec wymienionych powyżej alternatyw, umowę uważa się za zawartą wówczas, gdy wystąpi którakolwiek z nich jako pierwsza. Termin na przyjęcie przez nas Państwa zamówienia zaczyna biec w dniu jego przesłania i kończy się po upływie 5 kolejnych dni. Jeżeli w tym terminie nie przyjmiemy Państwa zamówienia, będzie to równoznaczne z jego odrzuceniem oraz takim skutkiem, że nie będziecie Państwo dalej związani swoją ofertą.

 


2. Zapisanie tekstu umowy

 

Tekst umowy nie jest przez nas generowany lub zapisywany do odrębnego pliku, jednak po zakończeniu procesu zamówienia towaru zostanie przez nas potwierdzony wpływ zamówienia. Możecie Państwo wydrukować dane zamówienia bezpośrednio po wysłaniu, klikając przycisk "wydrukuj potwierdzenie zamówienia". Po akceptacji zamówienia wysyłamy, na podany przez Państwa adres e-mail,  potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z danymi zamówienia, regulaminem, a także innymi danymi dotyczącymi zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Jeżeli przed wysłaniem zamówienia założyliście Państwo konto w naszym sklepie internetowym, dane z Państwa zamówienia będą przez 365 dni na naszej stronie archiwizowane i mogą, poprzez użycie chronionego hasłem konta klienta i przy użyciu odpowiednich danych do logowania (login), zostać odtworzone oraz zapisane przez Państwa na trwałym nośniku danych.

 

Regulamin oraz informacje dla klientów możecie Państwo wydrukować lub zachować w bardziej powtarzalnej formie, poprzez skorzystanie z zamieszczonego w menu głównym strony internetowej linku „Regulamin” oraz „Informacje do elektronicznego ruchu biznesowego”, a następnie użycie przycisku „wersja do pobrania”. Po jego naciśnięciu powinno pojawić się okno dotyczące otwarcia pliku lub jego zapisania na komputerze użytkownika.


3. Korekta błędów wprowadzania danych

 

Podczas procesu zamawiania towarów w sklepie internetowym, możecie Państwo skorygować błędy wprowadzonych danych, poprzez kliknięcie na przycisk „zmień”.

 

Zwracamy uwagę, iż poprzez uzupełnienie wymaganych pól zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty” lub „kup teraz”, składacie Państwo prawnie wiążącą ofertę.

 

Przed wysłaniem zamówienia, macie Państwo możliwość, poprzez sprawdzenie zestawionych danych zamówienia, stwierdzić ewentualne błędy i przy użyciu funkcji „zmień” lub
„usuń” je poprawić.

 

4. Język

 

Wszystkie umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.

 

5. Termin dostawy

 

Termin dostawy wynosi 3 do 5 dni roboczych, to znaczy zamówiony towar jest do Państwa wysyłany najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

 

6. Rękojmia, gwarancja i odpowiedzialność za wady

 

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar zgodny z umową, tj. pozbawiony wad.

 

Wszystkie oferowane przez nas towary są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, w tym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Naszym klientom przysługują przewidziane prawnie uprawnienia, w szczególności z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

 

7. Informacje prawne

 

Wszystkie użyte na naszej stronie internetowej nazwy towarów, marek, jak również znaki graficzne czy fotografie, pozostają własnością producentów lub dystrybutorów oferowanych towarów i objęte są prawami autorskimi, a umieszczone zostały na stronie wyłącznie w celu poinformowania i oznaczenia sprzedawanego asortymentu.

 

Nie skonstruowaliśmy, ani nie zobowiązaliśmy się do przestrzegania odrębnego od Regulaminu, dobrowolnego zbioru zasad postępowania przedsiębiorców, tj. tzw. kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 

 

 

 

Kontakt

Dr. THIEL® GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsc
Os. Kasztanowe 16
70-895 Szczecin Polska

Telefon+48 509 349 531
Fax+48 91 88 65 498
e-mail biuro@pl.dr-thiel.net

Napisz do nas